Tietosuojaseloste

Hagelstam & Co (Y-tunnus 2418697-0), Tehtaankatu 36, 00150 Helsinki, hagelstam@hagelstam.fi, on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn; voit halutessasi myös rajata tietojesi käyttöä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen, hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Voimme kerätä sinusta mm. tunnistamistietoja (nimi), passitietoja tai vastaavia tullin vaatimia tietoja, yhteystietoja (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), maksutietoja ja ostoshistoriaa (ostetut tuotteet, niiden hintatiedot ja toimitustiedot), Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetyn sähköpostiosoitteen ja varmenteen, palvelujen käytöstä havainnoituja ja analytiikan avulla johdettuja tietoja ja käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetietoja

Voimme käyttää tietojasi esim. asiakkuuden ylläpitämiseen, huutojen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin, henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen ja väärinkäytösten estämiseen.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Asiakastietoihin on pääsy vain Hagelstam & Co:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Pyynnöstäsi sinua koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Hagelstam & Co:n järjestelmistä. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa kuitenkin velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, esim. kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei, kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen, järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Asiakkaana sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Minun Hagelstam & Co:n kautta sivuillamme www.hagelstam.fi.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi tai markkinointia varten. Käytämme luotettavia sopimuskumppaneita, ja kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Saatamme välittää tietoja esim. seuraaville kolmansille osapuolille: analytiikka- ja tilastointikumppaneille, maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa, Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään, tullille tuotteita verottomana ostettaessa tai esim. kuljetusliikkeelle lähetyksen toimittamiseksi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Hagelstam & Co huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.