banner

13. - 14. 6.

JUNIAUKTION


MARKNADENS BÄSTA EXPERTIS  - HAGELSTAM & CO!


Värdering och inlämning pågår nu inför vårens auktioner!  Vi accepterar föremål till våra internationella klassiska och moderna försäljningar samt till våra populära månadsauktioner.  

Vi erbjuder marknadens bästa och mest kompetenta expertis.  Vi hjälper dig i alla dina värderings- och försäljningsfrågor, både i enskilda fall och med större helheter.  Kontakta våra intendenter, vi sköter hela auktionsprocessen för dig.  Du betalar bara försäljningsprovision för servicen.  Fråga också efter kostnadsfritt hembesök.

Våra kontor är öppna vardagar kl. 11-17,  på Fabriksgatan 27 och 36.  

Kommer du inte till Helsingfors så besöker vi dig! 

Fråga efter hembesök, +358 (0)9 6877 990 eller hagelstam@hagelstam.fi.  


Aktuellt           

13.-14.6.                 Juniauktion

15.-16.8.                 Augustiauktion

Inkommande auktioner

  1. Månadsauktion A290

    13.06.2023 11:00

  2. Månadsauktion A291

    14.06.2023 11:00