Salissa huutaminen

Salissa huutaminen huutokaupan aikana tapahtuu huutonumeron avulla. Henkilökohtaisen huutonumeron voi lunastaa ennen huutokaupan alkamista tai huutokaupan aikana henkilökunnalta täyttämällä henkilötietolomakkeen. Nostamalla huutonumeroa annetaan merkki huutokaupan meklarille ostohalusta. Kun merkki annetaan, meklari korottaa hintaa n. 10 % senhetkisestä hinnasta. Tällä periaatteella jatketaan kunnes jäljellä on vain yksi huutaja.