253. Ryyppykuppi

Andrej Dementev, Moskova 1776, rokokoo, korvallinen, pit. 6,5 cm
Andrej Dementev, Moskova 1776, rokokoo, korvallinen, pit. 6,5 cm

Lähtöhinta

200 €

Vasarahinta

310 €
Andrej Dementev, Moskova 1776, rokokoo, korvallinen, pit. 6,5 cm
Lisätiedot Andrej Dementev, Moskova 1776, rokokoo, korvallinen, pit. 6,5 cm