489. Vitali, Liisa

Korvakorupari, 1970, kulta 14K n. 5 g
Korvakorupari, 1970, kulta 14K n. 5 g

Lähtöhinta

400 €

Vasarahinta

600 €
Korvakorupari, 1970, kulta 14K n. 5 g
Lisätiedot Korvakorupari, 1970, kulta 14K n. 5 g